Zaświadczenia lekarskie pacjenta

Widok prezentuje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA wystawione wybranemu pacjentowi w wybranym okresie przez różnych lekarzy. Lekarz może wyszukać pacjenta po numerze PESEL lub serii i numerze paszportu.


Dostępne funkcjonalności to:

Wystawienie nowego zaświadczenia dla wyszukanego pacjenta (przycisk Nowe zaświadczenie),
Anulowanie wybranego zaświadczenia (przycisk Anuluj zaświadczenie) - przed anulowaniem zostaną wyświetlone szczegóły zaświadczenia. Funkcja jest dostępna, jeśli lekarz ma aktualnie prawo wystawiania zaświadczeń lekarskich, gdy od momentu wystawienia ZUS ZLA nie upłynęła zadana parametrem liczba dni.
Utworzenie nowego zaświadczenia na podstawie wybranego anulowanego zaświadczenia (przycisk Utwórz ZUS ZLA na podstawie anulowanego) - przed wystawieniem zostaną wyświetlone szczegóły zaświadczenia,
Utworzenie nowego zaświadczenia dla innego płatnika na podstawie wybranego zaświadczenia (przycisk Utwórz ZUS ZLA dla innego płatnika) - przed wystawieniem zostaną wyświetlone szczegóły zaświadczenia. Opcja niedostępna dla lekarza, który nie ma aktualnie prawa wystawiania zaświadczeń lekarskich. Nowe zaświadczenie będzie zawierało identyczne dane co wybrane zaświadczenie z tabeli, z wyjątkiem serii i numeru zaświadczenia lekarskiego, daty wystawienia i danych płatnika.
Wystawienie innego dokumentu (ZAS-7, ZAS-9) dla pacjenta (przycisk Nowy dokument na podstawie ZUS ZLA). W tworzonym dokumencie zostaną automatycznie uzupełnione dane identyfikacyjne i adresowe pacjenta.
Drukowanie/podgląd wybranego zaświadczenia lekarskiego (przycisk Drukowanie/podgląd) z możliwością wydrukowania wielu zaświadczeń naraz poprzez zaznaczenie ich w kolumnie Wybór.

 

Zakres prezentowanych danych:

Okres niezdolności do pracy od-do,
Numer statystyczny choroby,
Nazwa choroby,
Identyfikator lekarza, który wystawił zaświadczenie,
Identyfikator płatnika, dla którego zostało wystawione zaświadczenie,
Status zaświadczenia.

 

kle_zaswiadczenia_pacjenta

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.