Komunikaty

Komunikaty to krótkie wiadomości dla użytkownika wymagające od użytkownika podjęcia decyzji. Podzielone zostały na grupy w zależności od charakteru, np. informacja, pytanie itp. Poniżej zostały opisane poszczególne grupy komunikatów oraz przyciski jakie mogą na nich wystąpić.

 

W zakresie komunikatów opisane zostały następujące tematy:

Pytanie

Komunikat wymaga od użytkownika podjęcia decyzji, którą wyraża naciskając odpowiedni przycisk, zwykle "OK" lub "Anuluj".

 

komunikat_pytanie

 

Informacja

Komunikat o charakterze informacyjnym. System informuje użytkownika o zaistnieniu pewnych okoliczności lub podjęciu akcji. Aplikacja może w ten sposób informować o poprawności lub niepoprawności operacji.

komunikat_informacja

 

Błąd

Komunikat informujący o wystąpieniu błędów w trakcie pracy z aplikacją.

 

komunikat_blad

warning Pojawienie się komunikatu o błędzie aplikacji sugeruje zakłócenie pracy systemu. W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z administratorem systemu. Wszelkie problemy z działaniem aplikacji należy zgłosić do COT. Aby uzyskać dane do kontaktu należy kliknąć w przycisk "Kontakt z COT" znajdujący się w górnej części okna, lub też przejść do strony http://www.zus.pl/o-nas/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-