Korekta danych płatnika

Przebieg kreatora korekty danych płatnika jest identyczny jak w przypadku zmiany danych (Zmiana danych płatnika).

Różnica występują w wygenerowanych dokumentach, które w przypadku takich dokumentów jak  ZUS ZFA/ ZPA/ ZIPA zostają wygenerowane w trybie korekty.