Korekta raportu informacyjnego za ubezpieczonego

Przebieg kreatora korekty raportu informacyjnego za ubezpieczonego jest identyczny jak w przypadku utworzenia raportu informacyjnego za ubezpieczonego (Raport informacyjnego za ubezpieczonego).

Różnica występuje w przypadku wygenerowanego dokumentu ZUS RIA, który powstaje w trybie korekty.