Korekta wyrejestrowania ubezpieczonego

Przebieg kreatora korekty wyrejestrowania ubezpieczonego jest analogiczny jak w przypadku wyrejestrowania  (Wyrejestrowanie ubezpieczonego).

Różnica występuje na liście ubezpieczonych, gdzie prezentowane są osoby, które pierwotnie wyrejestrowano, a także w wygenerowanym dokumencie ZUS ZWUA, który powstaje w trybie korekty.