Korekta ZUS IWA

Przebieg kreatora w korekcie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe jest analogiczny jak w przypadku złożenia informacji pierwszorazowej.

 

warning System sprawdza, czy identyfikator tworzonego dokumentu korygującego jest wyższy od identyfikatora na ostatniej wysłanej informacji za wskazany rok.

 

W wyniku przejścia kreatora powstaje dokument ZUS IWA w trybie korekty.