Złożenie ZUS IWA

Aby dokonać złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe należy wprowadzić:

 

<Kod terytorialny jednostki terenowej>, <Rodzaj działalności według PKD:>, <Liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem>,

<Liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich>, oraz <Liczbę ubezpieczonych> i nacisnąć "Dalej".

 

EPL_kreator_iwa_main

 

warning Pole <Liczba ubezpieczonych> można wypełnić ręcznie, lub skorzystać z funkcjonalności kalkulatora.

 

Uzupełnić dane adresowe (korespondencyjne) i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_iwa_adresy

 

System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych danych (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning W wyniku wprowadzonych danych powstaje dokument ZUS IWA o identyfikatorze 01/RRRR, gdzie RRRR to rok, za który składana jest informacja.

 

warning Przy wprowadzania danych adresowych można skorzystać ze słownika TERYT/PNA poprzez naciśnięcie przycisku Znajdź.