Kwarantanna, izolacja domowa

Okno prezentuje informacje o okresach kwarantanny lub izolacji domowej ubezpieczonych.

 

Zakres prezentowanych danych obejmuje:

 

W sekcji Lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej

 

Stan na dzień,
Imię ubezpieczonego,
Nazwisko ubezpieczonego,
PESEL ubezpieczonego,
Dokument tożsamości ubezpieczonego,
Typ decyzji (kwarantanna/izolacja domowa),
Data rozpoczęcia kwarantanny/izolacji domowej,
Data zakończenia kwarantanny/izolacji domowej,
Status wpisu,
Data ostatniej aktualizacji.

 

Status wpisu:
Obowiązujący – najbardziej aktualna informacja o kwarantannie lub izolacji domowej.
Zastąpiony – zmieniony wpis, który został zastąpiony wpisem o statusie Obowiązujący.
Usunięty – wpis, który został wycofany.

 

 

W sekcji Raporty zbiorcze

 

Data wygenerowania raportu,
Typ raportu (Jednorazowy lub Cykliczny),
Status raportu,
Data pobrania raportu.

 

W sekcji Harmonogram dla raportów cyklicznych

 

Cykliczność istniejącego harmonogramu,
Data aktywności harmonogramu.
Status raportu,
Data pobrania raportu.

platnik_ubezpieczeni_kwarantanna_izolacja

 

W oknie Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej istnieje możliwość zapisania informacji na dysku w 5 dostępnych formatach (CSV, XLS, TXT, PDF, XML) za pomocą przycisku Zapisz jako. Istnieje też możliwość podglądu i wydruku danych poprzez przycisk Drukowanie/podgląd. W efekcie prezentowane będzie Lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej. Za pomocą przycisku Eksportuj istnieje możliwość eksportu wszystkich danych wraz z NIP-em płatnika i jego nazwą skróconą do pliku CSV.

 

platnik_ubezpieczeni_kwarantanna_izolacja_wydruk

 

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Dostępne funkcjonalności to:

 

W sekcji Raporty zbiorcze

 

Podgląd szczegółów wybranego raportu (przycisk Szczegóły),
Pobranie zaszyfrowanego raportu (przycisk Pobierz raport),
Usunięcie wybranego raport (przycisk Usuń).

 

W sekcji Harmonogram

 

Podgląd szczegółów wybranego raportu (przycisk Szczegóły),
Ustawienie adresu e-mail i hasła (przycisk Ustaw adres e-mail i hasło),
Modyfikacja harmonogramu, możliwe po ustawieniu adresu e-mail i hasła (przycisk Modyfikuj harmonogram).