Dane ePuap logowanie

 

Aplikacja daje użytkownikowi możliwość powiązania profilu z kontem na ePuap. Aby mieć możliwość powiązania profilu na Portalu NPI z profilem ePuap trzeba być posiadaczem profilu zaufanego na platformie ePuap.

 


Powiązanie profilu na NPI z profilem na ePUAP daje użytkownikowi przede wszystkim możliwość autoryzacji niektórych operacja za pomocą podpisu ePUAP. Poza tym możliwie będzie również zalogowanie się do profilu bez konieczności podawania loginu i hasła PUE - będzie możliwość uwierzytelniania za pomocą powiązania z platformą ePUAP

 

W celu powiązanie profilu z profilem na platformie ePUAP należy:

 

1. Z menu bocznego panelu ogólnego rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu", następnie wybrać opcję "Dane profilu". Aplikacja wyświetli się z danymi profilu.

2. W sekcji Platforma ePUAP wybrać przycisk Dodaj powiązanie z ePUAP - użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania do Platformy.

 

KPRepuap1

Do portalu ePUAP można zalogować się dwojako - albo podając login i hasło albo podając sam login i uwierzytelniając za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Po poprawnym zalogowaniu użytkownik zostaje przekierowany do portalu PUE.