Emerytury i renty

System prezentuje informacje na temat decyzji dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych (dotyczy zarówno decyzji przyznających świadczenie jak i decyzji odmownych). Zalogowany do systemu świadczeniobiorca ma możliwość przeglądu danych, zgłoszenia zmiany (poprzez wypełnienie formularza EZP bądź EZZ), wydruku i zapisu danych. Użytkownik nie ma możliwości edytowania, zmieniania danych prezentowane dane są tylko do przeglądania.


Informacja o przyznanych i wypłacanych emeryturach i rentach jest dostępna dla tych klientów ZUS, których świadczenia od 1 stycznia 2009 r. są obsługiwane przez KSI ZUS.

 

W oknie prezentowane są dane o decyzjach emerytalno-rentowych z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie została wydana decyzja, prezentowana jest ostatnia decyzja w danej sprawie.

Po rozwinięciu wiersza prezentowane są informacje dotyczące rodzaju przyznanego świadczenia oraz wysokości kwoty świadczenia, jaka obowiązuje w podanym okresie.

 

 

EmeryturyRentyLista

W oknie prezentowana jest również aktualna informacja o sposobie wypłaty świadczenia.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji wyświetlonych w oknie.

 

Po zaznaczeniu wiersza z decyzją na liście użytkownik ma możliwość przejścia do przeglądu informacji o wypłatach, które zostały zrealizowane w ramach decyzji (służy do tego przycisk "Potracenia i odliczenia - wypłata") oraz wyświetlenia informacji o osobach uprawnionych do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego w danym okresie. Możliwy jest również podgląd kwoty wybranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Dla świadczeniobiorców pobierających rentę rodzinną dostępne są informacje dotyczące podziałowej renty rodzinnej (przycisk "Dodatkowe informacje dotyczące podziałowej renty rodzinnej").

 

Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych dotyczących decyzji emerytalno–rentowych. Jednorazowo użytkownik może zamówić dane za okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Przy składaniu zamówienia system sprawdza poprawność okresu, za który użytkownik chce zamówić dane – zamawiane dane nie mogą się pokrywać z aktualnymi danymi wyświetlanymi w widoku.