Formularze PIT

System umożliwia pobranie informacji z formularzy PIT wystawionych przez ZUS za poprzedni rok kalendarzowy oraz zamówienie danych archiwalnych za lata poprzednie. Archiwalne formularze PIT można zamówić od 2020 r.


W celu przejścia do wyświetlenia listy formularzy PIT należy z menu bocznego świadczeniobiorcy wybrać opcję "Formularze PIT".

 

Okno to umożliwia :

wyświetlenie listy dostępnych formularzy PIT
wyświetlenie szczegółów wybranego formularza PIT (po zaznaczeniu wybranego formularza na liście należy wybrać przycisk "Szczegóły"). Formularz zostanie wyświetlony w postaci formularza elektronicznego w trybie tylko do podglądu.
zamówienie danych archiwalnych (sekcja "Zamówienia i zmiany": po wybraniu lat należy wybrać przycisk "Akceptuj")

 

FormularzePit

Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na dane archiwalne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy kliknąć tutaj.

 

warningDane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!