Emerytury i renty - osoby uprawnione do świadczenia oraz dodatki

System prezentuje listę osób uprawnionych do pobierania świadczenia.


W oknie prezentowane są dane osób, które w ramach wybranej decyzji są uprawnione do świadczenia, wraz z informacją o rodzaju przyznanego świadczenia, wysokości kwoty świadczenia i datach jej obowiązywania.

Jeżeli w ramach danej decyzji dla osoby uprawnionej do świadczenia, został przyznany także dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego, to informacja o rodzaju przyznanego dodatku  i kwocie jest widoczna po rozwinięciu wiersza tabeli.

Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na dane archiwalne dotyczące wypłat i potrąceń za okres wcześniejszy (Zamów dane archiwalne) oraz wydrukowania danych (Drukowanie/podgląd) prezentowanych w oknie.

 

KSWosoby_uprawnione_do_swiadczenia_oraz_dodatki