Zaświadczenia lekarskie

Widok prezentuje informacje o zaświadczeniach lekarskich, które zostały wystawione dla danego świadczeniobiorcy.


Okno "Zaświadczenia lekarskie" zawiera listę wszystkich zaświadczeń lekarskich wystawionych świadczeniobiorcy. Na liście znajdują się zaświadczenia bieżące oraz archiwalne (jeśli są dostępne). Dane archiwalne można zamówić z profilu ubezpieczonego poprzez przycisk "Zamów dane archiwalne" znajdujący się w widoku "Zaświadczenia lekarskie".

 

Okno to umożliwia użytkownikowi:

Wyświetlenie druku zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA) oraz zaświadczenia korygującego wystawionego przez lekarza orzecznika do danego zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA/K),
Wizualizacja dokumentu AZLA dla anulowanych zaświadczeń – przez link wyświetlany w kolumnie Status,
Złożenie wniosku ZAS-53 wstępnie uzupełnionego danymi pobranymi z zaświadczenia lekarskiego (przycisk Złóż wniosek o zasiłek chorobowy),
Złożenie oświadczenia Z-15 A i Z-15 B wstępnie uzupełnionego danymi pobranymi z zaświadczenia lekarskiego (przycisk Złóż oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego).

 

Zakres prezentowanych danych:

Seria i nr zaświadczenia lekarskiego,
Data wystawienia zaświadczenia,
Okres niezdolności do pracy od-do,
Identyfikator lekarza,
Identyfikator płatnika składek,
Czy zaświadczenie wystawiono na opiekę,
Okres hospitalizacji od-do,
Status zaświadczenia.

 

KSWzaswiadczenie_lekarskie

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.