Stan konta ubezpieczonego

Okno stan konta prezentuje informacje na temat kapitału początkowego oraz informacje o stanie konta po ostatniej waloryzacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych będących w posiadaniu ZUS.


Zakres prezentowanych danych obejmuje:

W sekcji Stan konta po waloryzacji:

data ostatniej waloryzacji,
kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
kwota zwaloryzowanych składek na subkoncie.

W sekcji kapitał początkowy:

kwota kapitału początkowego ustalonego decyzją,
data decyzji,
typ decyzji,
numer sprawy,
jednostka ZUS.

 

warning Prezentowane informacje dotyczą ostatniej waloryzacji rocznej.

 

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych dotyczących stanu konta po waloryzacji oraz wydruk danych zawartych w oknie.

 

W celu przeglądania stanu konta ubezpieczonego należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Stan konta ubezpieczonego.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBstan_konta_ubezp

 

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi drukować dane zawarte w oknie oraz zapisywać je na dysku.

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji prezentowanych w oknie.

 

Użytkownik ma możliwość przejścia do podglądu danych archiwalnych. W przypadku, gdy dane takie wcześniej zamówiono i są one dostępne, wówczas przycisk "Dane archiwalne" jest aktywny.