Dane archiwalne o stanie konta po waloryzacji

 

System prezentuje dane archiwalne o stanie konta ubezpieczonego po waloryzacji. Okno to jest w trybie przeglądania i użytkownik nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.


Dane archiwalne to dane starsze niż ostatnia aktualna waloryzacja. Aby uzyskać dostęp do danych archiwalnych należy najpierw złożyć na nie zamówienie.

 

Zamówione dane

 

W celu przeglądania danych archiwalnych o stanie konta ubezpieczonego należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Stan konta ubezpieczonego.

3. W oknie Stan konta ubezpieczonego w sekcji Stan konta po waloryzacji nacisnąć przycisk "Dane archiwalne". Pojawi się okno Dane archiwalne o stanie konta po waloryzacji.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBdane_archiwalne_stan_konta

 

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji prezentowanych w oknie.

 

warning        W celu ponownego wyświetlenia danych aktualnych należy wybrać przycisk "Powrót".