Praca w szczególnych warunkach

 

System prezentuje informacje na temat okresów pracy ubezpieczonego w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Dane prezentowane są w formie tabelarycznej w trybie podglądu bez możliwości edycji.


Okno służy przeglądaniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tym celu należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Praca w szczególnych warunkach.

3. W zakładce "Praca w szczególnych warunkach" dane prezentowane są za okres ostatnich 3 lat.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBpraca_szczegolne_warunki_2

 

Zakres prezentowanych danych:

okres pracy od - do,
praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
tytuł ubezpieczenia,
wymiar czasu pracy.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.