Informacje  o stanie konta

Okno Informacje o stanie konta służy przeglądaniu rocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za poszczególne lata wysłanych do ubezpieczonego, przy czym liczba lat określona jest parametrem systemowym.


Na liście informacji o stanie konta w ZUS użytkownik ma możliwość przeglądnięcia szczegółowych danych dotyczących wybranej informacji w oknie Pozostałe informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS.

 

W celu przeglądania informacji rocznych należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Informacje o stanie konta.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBinfo_o_stanie_konta_2


Zakres prezentowanych danych obejmuje:

rok,
zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne,
zwaloryzowany kapitał początkowy,
zwaloryzowane środki na subkoncie,
składki odprowadzone na OFE,
składki wpłacone na subkoncie,
informacje o RIA.

 

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi drukować dane zawarte w oknie oraz zapisywać je na dysku.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.