Zaświadczenia lekarskie

Aplikacja umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wyświetlenie informacji dotyczących wystawionych mu przez różnych lekarzy zaświadczeń lekarskich.


Okno to umożliwia użytkownikowi:

Wyświetlenie druku zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA) oraz zaświadczenia korygującego wystawionego przez lekarza orzecznika do danego zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA/K),
Zamówienie danych archiwalnych (przycisk Zamów dane archiwalne),
Wizualizacja dokumentu AZLA dla anulowanych zaświadczeń – przez link wyświetlany w kolumnie Status,
Wizualizacja anulowanego zaświadczenia ZLA dla wskazanego nowego ZLA wystawionego na jego miejsce (przycisk Dane zaśw. anulowanego),
Złożenie wniosku ZAS-53 wstępnie uzupełnionego danymi pobranymi z zaświadczenia lekarskiego (przycisk Złóż wniosek o zasiłek chorobowy),
Złożenie oświadczenia Z-15 A i Z-15 B wstępnie uzupełnionego danymi pobranymi z zaświadczenia lekarskiego (przycisk Złóż oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego).

 

Zakres prezentowanych danych:

Seria i nr zaświadczenia lekarskiego,
Data wystawienia zaświadczenia,
Okres niezdolności do pracy od-do,
Identyfikator lekarza,
Identyfikator płatnika składek,
Czy zaświadczenie wystawiono na opiekę,
Okres hospitalizacji od-do,
Status zaświadczenia.

 

KUBzaswiadczenie_lekarskie

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.