Rodzinny kapitał opiekuńczy

Pozycja Rodzinny kapitał opiekuńczy zawiera informację o programie Rodzinny kapitał opiekuńczy dla zalogowanego użytkownika. Okno jest dostępne dla roli ogólnej, ubezpieczonego oraz świadczeniobiorcy.

Pozycja menu udostępnia funkcjonalność:

 

Tworzenia nowego wniosku RKO-R/RKO-U/RKO-O

Przeglądania szczegółów swoich wniosków RKO zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

 

kub0035_okno