Dofinansowanie do żłobka

Pozycja Dofinansowanie do żłobka zawiera informację o programie Dofinansowanie do żłobka dla zalogowanego użytkownika. Okno jest dostępne dla roli ogólnej, ubezpieczonego oraz świadczeniobiorcy.

 

Pozycja menu udostępnia funkcjonalność:

 

Tworzenia nowego wniosku DZ-R/DZ-O/DZ-D

Przeglądania szczegółów swoich wniosków DZ zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

 

kub0038_menu_okno