Szczegóły wiadomości

Szczegóły wiadomości umożliwia przeglądanie zawartości wiadomości. Wyświetlana jest informacja od kogo przesłano wiadomość, data wysłania wiadomości oraz treść wiadomości. Naciskając przycisk powrót system wraca do listy wiadomości.


W celu przeglądania szczegółów wiadomości należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Wiadomości.

2. Na liście wiadomości zaznaczyć właściwą wiadomość i nacisnąć przycisk "Szczegóły"

OBW_szczegoly_wiadomosci

 

3. Aby powrócić do listy wiadomości nacisnąć przycisk "Powrót".

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.