Szczegóły komunikatu

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółów komunikatu.


 

W celu przeglądania szczegółów komunikatu należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego w sekcji Komunikaty nacisnąć przycisk "Pokaż" lub rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" Korespondencja z ZUS i wybrać pozycję "Komunikaty".

2. Zaznaczyć pozycję na liście komunikatów i nacisnąć przycisk "Szczegóły". Pojawi się poniższe okno:

 

OBW_szczegoly_komunikatu

 

 

3. Aby powrócić do listy komunikatów nacisnąć przycisk "Powrót".

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Wysłanie odpowiedzi

Użytkownik ma możliwość przesłania odpowiedzi na komunikat wysłany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy przejść do szczegółów komunikatu i wybrać przycisk "Wyślij odpowiedź". Aplikacja wyświetli okno:

 

OBW_wyslij_odpowiedz

 

W wyświetlonym oknie dialogowym należy wpisać tekst a następnie za pomocą przycisku "Wyślij" przesłać swoją odpowiedź do ZUS. Po wysłaniu odpowiedzi zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o powodzeniu tej operacji.

 

OBW_wyslana_odpowiedz