Tarcza antykryzysowa – wnioski

 

Okno „Tarcza antykryzysowa – szczegóły Twoich wniosków” prezentuje informacje o złożonych wnioskach i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Zakładka jest widoczna:

 • w widoku Płatnika – jeżeli w ZUS są wnioski złożone przez płatnika,
 • w widoku Ubezpieczonego – jeżeli w ZUS są wnioski złożone dla danej osoby lub złożone przez daną osobę,
 • w widoku Świadczeniobiorcy – jeżeli w ZUS są wnioski złożone dla danej osoby.

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

 • w widoku Płatnika:
  • na zakładce "Wnioski o świadczenia postojowe": RSP-D, RSP-DK, RSP-DD, RSP-DB, RSP-DD6, RSP-DD7, RSP-SK, RSP-C,
  • na zakładce "Wnioski o ulgi": RDZ, RDZ-B, RDZ-B6, RDZ-B7, RDZ-SK, RDZ-M.
 • w widoku Ubezpieczonego:
  • na zakładce "Wnioski o świadczenia postojowe": RSP-C, RSP-CK, RSP-CZ, RSP-CD6,
  • na zakładce "Wnioski o dodatek solidarnościowy": wnioski EDS,
  • na zakładce "Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek": wnioski RZN.
 • w widoku Świadczeniobiorcy:
  • na zakładce "Wnioski o świadczenia postojowe": RSP-C, RSP-CK, RSP-CZ, RSP-CD6 złożonych dla danej osoby jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną,
  • na zakładce "Wnioski o dodatek solidarnościowy": wnioski EDS.

Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.


W celu przeglądania listy wniosków należy:

 

1. W widoku Ubezpieczonego: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku na zakładce "Wnioski o świadczenia postojowe" pobierane i prezentowane są wnioski o świadczenia postojowe wg identyfikatora ubezpieczonego z nagłówka wniosku:

 • wnioski złożone przez ubezpieczonego jako zlecającego/zamawiającego,
 • wnioski złożone dla ubezpieczonego jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_ubezp

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,
wyświetlić listę zwrotów.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RSP-C, RSP-CZ, RSP-CD6, RZN; dla RSP-CK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c

 

Szczegóły wniosku RSP-CZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cz

 

Szczegóły wniosku RSP-CD6:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cd6

 

Kliknięcie przycisku Zwroty prezentuje informacje o zwrotach częściowych powiązanych z danym wnioskiem (informacja dostępna dla wniosków złożonych dla danej osoby jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną).

 

Zwroty:

 

tarcza_antykryz_zwroty_czesciowe

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

W tym widoku na zakładce "Wnioski o dodatek solidarnościowy" pobierane i prezentowane są wnioski EDS wg identyfikatora ubezpieczonego z nagłówka wniosku:

 

obw_wnioski_eds_ubezp

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,
wyświetlić listę zwrotów.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku EDS.

 

Szczegóły wniosku EDS:

 

obw_eds_szczegoly

 

 

Kliknięcie przycisku Zwroty prezentuje informacje o zwrotach powiązanych z danym wnioskiem EDS.

 

Zwroty do EDS:

 

obw_eds_zwroty

 

 

 

W tym widoku na zakładce "Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek" pobierane i prezentowane są wnioski RZN złożone przez ubezpieczonego jako zleceniobiorcę:

 

obw_wnioski_rzn_ubezp

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku RZN.

 

Szczegóły wniosku RZN:

 

obw_rzn_szczegoly

 

 

 

 

2. W widoku Świadczeniobiorcy: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku na zakładce "Wnioski o świadczenia postojowe" pobierane i prezentowane są wnioski wg identyfikatora świadczeniobiorcy z nagłówka wniosku:

 • wnioski o świadczenia postojowe złożone dla świadczeniobiorcy jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_swiadczeniobior

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,
wyświetlić listę zwrotów.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RSP-C, RSP-CZ, EDS, RSP-CD6; dla RSP-CK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c_sw

 

Szczegóły wniosku RSP-CZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cz_sw

 

Szczegóły wniosku RSP-CD6:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cd6_sw

 

Kliknięcie przycisku Zwroty prezentuje informacje o zwrotach częściowych powiązanych z danym wnioskiem.

 

Zwroty:

 

tarcza_antykryz_zwroty_czesciowe

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

W tym widoku na zakładce "Wnioski o dodatek solidarnościowy" pobierane i prezentowane są wnioski EDS wg identyfikatora świadczeniobiorcy z nagłówka wniosku:

 

obw_wnioski_eds_swiad

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,
wyświetlić listę zwrotów.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku EDS.

 

Szczegóły wniosku EDS:

 

obw_eds_szczegoly

 

 

Kliknięcie przycisku Zwroty prezentuje informacje o zwrotach powiązanych z danym wnioskiem EDS.

 

Zwroty do EDS:

 

obw_eds_zwroty

 

 

 

 

 

3. W widoku Płatnika: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku prezentowane jest okno z danymi wg identyfikatora płatnika z nagłówka wniosku w zakresie:

 • wniosków o świadczenia postojowe – działalność gospodarcza (zakładka Wnioski o świadczenia postojowe),
 • wniosków o świadczenia postojowe – umowy cywilnoprawne (zakładka Wnioski o świadczenia postojowe),
 • wniosków o ulgi (zakładka Wnioski o ulgi).

 

Pierwsza zakładka (Wnioski o świadczenie postojowe) ma wygląd przedstawiony poniżej:

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_platn_zakladka_1

 

Druga zakładka (Wnioski o ulgi) ma wygląd przedstawiony poniżej:

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_platn_zakladka_1

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku,
wyświetlić listę zwrotów.

 

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RDZ, RSP-D, RSP-C, RDZ-B, RDZ-B6, RDZ-B7, RDZ-SK, RDZ-M, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7, RSP-SK, RSP-DB (dla RSP-DK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RDZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz

 

Szczegóły wniosku RDZ-B:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz_b

 

Szczegóły wniosku RDZ-B6:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz_b6

 

Szczegóły wniosku RDZ-B7:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz_b7

 

Szczegóły wniosku RDZ-SK:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz_sk

 

Szczegóły wniosku RDZ-M:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz_m

 

Szczegóły wniosku RSP-D:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_d

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c_pl

 

Szczegóły wniosku RSP-DD:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_dd

 

Szczegóły wniosku RSP-DD6:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_dd6

 

Szczegóły wniosku RSP-DD7:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_dd7

 

Szczegóły wniosku RSP-SK:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_sk

 

Szczegóły wniosku RSP-DB:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_db

 

Kliknięcie przycisku Zwroty prezentuje informacje o zwrotach częściowych powiązanych z danym wnioskiem.

 

Zwroty:

 

tarcza_antykryz_zwroty_czesciowe

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.