Tarcza antykryzysowa – wnioski

 

Okno „Tarcza antykryzysowa – szczegóły Twoich wniosków” prezentuje informacje o złożonych wnioskach i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Zakładka jest widoczna:

 • w widoku Płatnika – jeżeli w ZUS są wnioski złożone przez płatnika,
 • w widoku Ubezpieczonego – jeżeli w ZUS są wnioski złożone dla danej osoby lub złożone przez daną osobę,
 • w widoku Świadczeniobiorcy – jeżeli w ZUS są wnioski złożone dla danej osoby.

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

 • w widoku Płatnika: RDZ, RSP-D, RSP-DK oraz RSP-C złożonych przez płatnika,
 • w widoku Ubezpieczonego: RSP-C, RSP-CK i RSP-CZ złożonych dla danej osoby jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną oraz złożonych przez daną osobę jako osobę zlecającą/zamawiającą,
 • w widoku Świadczeniobiorcy: RSP-C i RSP-CK i RSP-CZ złożonych dla danej osoby jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.


W celu przeglądania listy wniosków należy:

 

1. W widoku Ubezpieczonego: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku pobierane i prezentowane są wnioski o świadczenia postojowe wg identyfikatora ubezpieczonego z nagłówka wniosku:

 • wnioski złożone przez ubezpieczonego jako zlecającego/zamawiającego,
 • wnioski złożone dla ubezpieczonego jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_ubezp

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RSP-C i RSP-CZ; dla RSP-CK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c

 

Szczegóły wniosku RSP-CZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cz

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

 

2. W widoku Świadczeniobiorcy: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku pobierane i prezentowane są wnioski wg identyfikatora świadczeniobiorcy z nagłówka wniosku:

 • wnioski o świadczenia postojowe złożone dla świadczeniobiorcy jako osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_swiadczeniobior

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku.

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RSP-C i RSP-CZ; dla RSP-CK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c

 

Szczegóły wniosku RSP-CZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_cz_sw

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

 

3. W widoku Płatnika: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

 

W tym widoku prezentowane jest okno z danymi wg identyfikatora płatnika z nagłówka wniosku w zakresie:

 • wniosków o świadczenia postojowe – działalność gospodarcza (zakładka Wnioski o świadczenia postojowe),
 • wniosków o świadczenia postojowe – umowy cywilnoprawne (zakładka Wnioski o świadczenia postojowe),
 • wniosków o ulgi (zakładka Wnioski o ulgi).

 

Pierwsza zakładka (Wnioski o świadczenie postojowe) ma wygląd przedstawiony poniżej:

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_platn_zakladka_1

 

Druga zakładka (Wnioski o ulgi) ma wygląd przedstawiony poniżej:

 

tarcza_antykryz_lista_wnioskow_platn_zakladka_1

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły wniosku.

 

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku (informacja dostępna dla wniosku RDZ, RSP-D, RSP-C (dla RSP-DK nieaktywna).

 

Szczegóły wniosku RDZ:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rdz

 

Szczegóły wniosku RSP-D:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_d

 

Szczegóły wniosku RSP-C:

 

tarcza_antykryz_szczegoly_rsp_c

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.