Podgląd dokumentu roboczego

Użytkownik ma możliwość przeglądu dokumentów roboczych. Przeglądanie odbywa się w trybie tylko do odczytu.

 


W celu modyfikacji dokumentu należy wybrać przycisk Edytuj.

 

W celu przeglądania dokumentu roboczego należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości i wybrać pozycję "Dokumenty robocze".

2. Na liście dokumentów roboczych zaznaczyć właściwy dokument i nacisnąć przycisk "Szczegóły/wyślij".

3. W oknie szczegółów dokumentu nacisnąć przycisk "Przeglądaj". Pojawi się okno:

 

OBW_wybierz_typ_wizual

 

4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów wizualizacji dokumentu:

formularz - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie dokumentu w postaci formularza elektronicznego,
strona WWW (HTML) - opcja ta wywołuje dokument w postaci strony WWW - w zależności od ustawień przeglądarki internetowej następuje to albo w nowej karcie albo w nowym oknie
PDF - formularz jest otwierany jako podgląd w formacie PDF

 

warning W przypadku rezygnacji z podglądu dokumentu nacisnąć przycisk "Anuluj".