Świadczenie ODRA - wnioski

 

Okno „Świadczenie ODRA - szczegóły Twoich wniosków” prezentuje informacje o złożonych wnioskach RJS i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Zakładka jest widoczna w widoku Płatnika – jeżeli w ZUS są wnioski złożone przez płatnika.

Na zakładce są prezentowane są informacje o wnioskach RJS.

W oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu jak również zapisania informacji w wybranym formacie do pliku oraz drukowania/podglądu.


W celu przeglądania listy wniosków należy w widoku Płatnika: rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Świadczenie ODRA - wnioski".

Jako podstawowe dane prezentowane są:

  • Data wpływu,
  • Kanał wpływu,
  • Typ wniosku,
  • Wniosek,
  • Miesiąc świadczenia,
  • Status,
  • Data odmowy,
  • Data wypłaty świadczenia,
  • Kwota świadczenia – przyznana,
  • Kwota wypłacona uwzględniająca zwroty.

 

 

lista_wnioskow_rjs

 

Kliknięcie przycisku Szczegóły prezentuje szczegółowe informacje o wybranym wniosku RJS.

 

szczegoly_rjs

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.