Pobranie dokumentów z systemu ZUS

Pobranie dokumentów z systemu ZUS powinno być stosowane w przypadku konieczności wykonania korekty, gdy w widoku Dokumenty wysłane nie ma kompletu rozliczeniowego za okres, za który ma być wykonana korekta. Funkcja dostępna jest tylko dla dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Pobierany jest cały komplet wraz ze wszystkimi korektami. Po pobraniu komplet dokumentów będzie udostępniony w widoku Dokumenty wysłane. W widoku domyślnie widoczne są wszystkie dokumenty rozliczeniowe z ostatnich 17 miesięcy. Jeżeli zajdzie potrzeba zrobienia korekty sprzed tego okresu należy zamówić dane archiwalne (Zamawianie danych archiwalnych).


Aby pobrać komplet rozliczeniowy z systemu ZUS należy:

1. Przejść do widoku Dokumenty w ZUS.
2. Wskazać dowolny dokument rozliczeniowy z wybranego okresu rozliczeniowego.
3. Nacisnąć przycisk "Pobierz komplet rozliczeniowy".

 

 

Po pobraniu komplet dokumentów będzie udostępniony w widoku Dokumenty wysłane.

 

EPL_dokumenty_wyslane_z_zus

 

warningDla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty wysłane w przypadku dokumentów pobranych z ZUS wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu mogą być różne, natomiast w przypadku dokumentów wysłanych do ZUS wartości są takie same. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.