Podgląd deklaracji ZUS DRA

Deklaracja ZUS DRA jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym w skali miesiąca każdego płatnika składek. Jest to deklaracja zawierająca zbiorcze informacje na temat wszystkich składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich osób ubezpieczonych. Na deklaracji ZUS DRA są wykazane składki należne do opłacenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

W celu podglądu danych ZUS DRA, należy w oknie Należne składki i wpłaty wybrać na liście interesującą nas deklarację i nacisnąć przycisk "Podgląd danych ZUS-DRA".

 

Deklaracja wyświetlana jest w postaci formularza elektronicznego w trybie tylko do odczytu.

 

 

warningW przypadku, gdy dla wskazanej na liście deklaracji nie jest dostępna do podglądu deklaracja ZUS DRA, przycisk "Podgląd danych ZUS-DRA" będzie nieaktywny.