Podgląd/wydruk Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej

Aby obejrzeć i/lub wydrukować raport należy:

1.Wskazać pozycję na liście.
2.Nacisnąć przycisk "Podgląd" lub "Drukuj".

 

EPL_RMUA_wydruk

 

3.Zostanie wygenerowany plik w formacie PDF.

 

EPL_RMUA_podglad

 

Podgląd/wydruk raportu dostępny jest również z poziomu listy wygenerowanych raportów w ostatnim kroku kreatora Obsługa "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" po naciśnięciu przycisku "Drukowanie/Podgląd".

 

Możliwe jest grupowe drukowanie raportów. Aby wydrukować grupę raportów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być wydrukowane.

 

EPL_Raporty_wydruk_wiele

2.Nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.