Weryfikacja kompletu dokumentów

Weryfikacja kompletu dokumentów dostępna jest z poziomu listy dokumentów w widoku dokumentów roboczych lub w ostatnim kroku kreatora. Weryfikację należy przeprowadzić przed zatwierdzeniem dokumentu i przekazaniem do wysyłki.


Aby zweryfikować komplet dokumentów z listy dokumentów w widoku dokumentów roboczych należy:

1. W kolumnie Wybór zaznaczyć dokumenty, które mają być zweryfikowane.
2. Nacisnąć przycisk "Weryfikuj".
3. Lista ewentualnych błędów widoczna jest po wejściu w edycję lub podgląd pojedynczego dokumentu (Weryfikacja pojedynczego dokumentu).

 

EPL_dokumenty_weryfikacja

 

 

Aby zweryfikować komplet dokumentów wygenerowanych w wyniku przejścia kreatora należy w ostatnim kroku kreatora nacisnąć przycisk "Weryfikuj".

 

EPL_kreator_dokumenty_weryfikacja

 

 

warning Komplet dokumentów wskazanych do weryfikacji może zawierać:

ZUS ZUA (wiele), ZUS ZZA (wiele), ZUS ZWUA (wiele), ZUS ZCNA (wiele), ZUS ZIUA (wiele), ZUS ZFA (jeden), ZUS ZPA (jeden), ZUS ZIPA (jeden), ZUS ZBA (jeden), ZUS ZAA (jeden), ZUS ZWPA (jeden), ZUS RIA (wiele – tylko jeśli są dla tego samego ubezpieczonego to muszą być albo wszystkie w trybie zgłoszenia albo w trybie korekty)
ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS  RSA, ZUS RPA - tylko z jednego okresu rozliczeniowego, o tym samym identyfikatorze; dokument ZUS DRA jest obowiązkowy oraz pierwszorazowo tworzone ZUS DRA cz. II/ZUS RCA cz. II,
ZUS IWA (jeden)
ZUS ZSWA (wiele)
ZUS DRA cz. II (jeden), ZUS RCA cz. II (jeden) – tylko korekty
ZUS OSW (jeden)

 

warning W przypadku dokumentów ZUS RCA / RSA / RPA z poziomu listy dokumentów nie jest możliwe zweryfikowanie pojedynczego dokumentu. System uruchamia automatycznie okno kompletacji zestawu do weryfikacji.

 

EPL_dokumenty_kompletacja

 

Weryfikowaniu podlegają zaznaczone dokumenty. Jeśli na liście znajdzie się kilka raportów ZUS RCA/ RSA/ RPA/ RPA o tym samym identyfikatorze, należy wskazać właściwy przed naciśnięciem przycisku "Weryfikuj".

 

warning System sprawdza zgodność danych identyfikacyjnych płatnika podanych w formularzu z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece.