Weryfikacja pojedynczego dokumentu

Weryfikację pojedynczego dokumentu można przeprowadzić z okna edycji/podglądu formularza (Przeglądanie dokumentu, Edycja dokumentu).


W tym celu należy:

1.W widoku prezentującym dokumenty robocze bądź zatwierdzone wskazać pozycję i nacisnąć przycisk "Edytuj".
2.W oknie prezentowanego formularza nacisnąć przycisk "Sprawdź".
3.Lista wykrytych błędów prezentowana jest w zakładce Uwagi i błędy.
4.Listę błędów można wydrukować (Wydruk raportu z weryfikacji).

 

EPL_dok_przegl_bledy

 

warning Dwukrotne kliknięcie na opisie błędu powoduje przejście do pola, w którym znajduje się błąd.      

                                 

warning Pola błędne wyróżnione są innym kolorem.

 

EPL_dok_przegl_blad_czerw