Rezerwacja wizyty

Podczas procesu zdalnej rezerwacji wizyty użytkownik wybiera z listy jednostkę ZUS, w której chce zarezerwować wizytę. Domyślnie wyświetla się jednostka właściwa ze względu na adres użytkownika. Za pomocą pola rozwijanego Jednostka ZUS można wybrać inną jednostkę ZUS.


warning Na liście znajdują się tylko Jednostki ZUS posiadające zainstalowany System Kierowania Ruchem.

 

Użytkownik rezerwujący wizytę ma możliwość:

wyboru jednostki, w której chce zarezerwować wizytę
wyboru grupy spraw, której ma dotyczyć wizyta (użytkownik ma możliwość rezerwacji jednej wizyty niezależnie od ilości spraw jakie chce załatwić)
wyboru terminu wizyty w kalendarzu jednostki ZUS

 

Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania 3 wizyt zwykłych dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 30 minut, podobnie jak czas między wizytami jednego dnia.

Parametry te są obsługiwane przez system i w każdej chwili mogą ulec zmianie.

 

W celu zarezerwowania wizyty w wybranej jednostce ZUS należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu "Wizyty" Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Rezerwacja wizyty.

 

WIZ_rezerwacja_wizyty

 

2. W oknie rezerwacja wizyty wybrać jednostkę ZUS, w której chcemy zarezerwować wizytę.

 

warning Domyślnie wyświetli się jednostka ZUS właściwa ze względu na adres zalogowanego użytkownika.

 

3. Wybrać właściwą grupę spraw i zaznaczyć konkretną sprawę z listy spraw dostępnych w danej grupie.

4. Nacisnąć przycisk "Dalej". Pojawi się okno kalendarza z dostępnymi terminami wizyt.