Wyrejestrowanie płatnika

Aby wyrejestrować płatnika należy:

1. Podać <Datę> i <Przyczynę wyrejestrowania>.

                                                                      EPL_kreator_platnik_wyrejstrowanie

 

2. Po wypełnieniu danych wybrać przycisk "Dalej".

 

3. System generuje dokument ZUS ZWPA, a także dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZCNA wyrejestrowujące wszystkich ubezpieczonych wraz z członkami ich rodzin i prezentuje je na liście (Lista wygenerowanych dokumentów).