Zgłoszenie członka rodziny

Aby dokonać zgłoszenia członka rodziny należy w kroku prezentującym członków rodziny nacisnąć przycisk "Dodaj".

 

EPL_kreator_czlrodz_lista

 

Na oknie uzupełnić sekcje związane z:

danymi członka rodziny,
danymi adresu zamieszkania.

 

Podać datę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w polu <Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego> i nacisnąć przycisk "Dodaj".

 

EPL_kreator_czlrodz_dodanie

 

 

warning Sekcję dotyczącą adresu zamieszkania wypełnia się gdy jest on inny niż adres ubezpieczonego.

Podając adres należy podać <Kod pocztowy>, <Miejscowość> i <Numer domu> lub <Zagraniczny kod pocztowy>, <Państwo>, <Miejscowość> i <Numer domu>. W przypadku adresu polskiego należy również podać <Gminę/dzielnicę>.

 

warning Przy wprowadzania danych adresowych można skorzystać ze słownika TERYT/PNA poprzez naciśnięcie przycisku Znajdź.

 

 

warning Podczas użycia przycisku "Dodaj", zachodzi sprawdzenie czy wprowadzony członek rodziny znajduje się w rejestrze RU PESEL oraz w CRU(Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych). Jeżeli taki ubezpieczony nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony komunikat: "Nie odnaleziono danych podanego ubezpieczonego w rejestrze".

 

Członkowie rodziny, którzy zostaną objęci ubezpieczeniem są prezentowani na liście.

 

EPL_kreator_czlrodz_lista_2

 

Po naciśnięciu przycisku "Dalej" prezentowana jest lista dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych danych (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning Program tworzy dokument ZUS ZCNA ze zgłoszeniem członka/członków rodziny.