Zmiana/Korekta danych członka rodziny

Zmiana lub korekta danych członka rodziny dotyczy jego danych identyfikacyjnych, lub adresowych.


W przypadku dokonania zmiany danych o zgłoszonym członku rodziny aplikacja ePłatnik utworzy dokument ZUS ZCNA z wyrejestrowaniem członka rodziny z błędnymi danymi i zgłoszeniem członka rodziny z poprawnymi danymi. Zmiana ta będzie wykonana z datą wcześniejszego zgłoszenia lub z datą wybraną przez użytkownika.

 

Aby zmodyfikować dane należy:

Na liście członków rodziny wskazać osobę, której dane będą modyfikowane i nacisnąć przycisk "Edytuj".

 

EPL_kreator_czlrodz_lista_2

 

 

W uruchomionym oknie zmodyfikować dane dotyczące członka rodziny i nacisnąć "Zapisz".

 

EPL_kreator_czlrodz_edycja

 

warning Podczas użycia przycisku "Zapisz", zachodzi sprawdzenie czy wprowadzony członek rodziny znajduje się w rejestrze RU PESEL oraz w CRU(Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych). Jeżeli taki ubezpieczony nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony komunikat: "Nie odnaleziono danych podanego ubezpieczonego w rejestrze".

 

Po naciśnięciu przycisku "Dalej" prezentowana jest lista dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych  danych (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning Program tworzy dokument ZUS ZCNA z wyrejestrowaniem członka rodziny z błędnymi danymi oraz z jego zgłoszeniem z poprawnymi danymi.

 

warning Przy wprowadzania danych adresowych można skorzystać ze słownika TERYT/PNA poprzez naciśnięcie przycisku Znajdź.