Aktywacja ePłatnika

Aby móc pracować w aplikacji ePłatnik należy mieć nadane uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację dla tego płatnika. Funkcja aktywacji dostępna jest w widoku ogólnym dostępnym dla każdego użytkownika lub w widoku płatnika składek. W momencie aktywacji ePłatnika pobierane są aktualne dane identyfikacyjne i ewidencyjne płatnika z systemu ZUS widoczne w kartotece płatnika (Kartoteka płatnika) oraz kartoteki aktualnie zgłoszonych ubezpieczonych (Kartoteka ubezpieczonego).


Aby aktywować ePłatnika należy:

1.Przejść do widoku ogólnego portalu.
2.Wybrać pozycję menu Aktywacja ePłatnika dostępną pod zakładką Ustawienia/Konfiguracja profilu.
3.Zostanie wyświetlona lista płatników, do których użytkownik ma nadane uprawnienia.
4.Wskazać płatnika, który w kolumnie "Aktywny ePłatnik" ma znacznik wyłączony i nacisnąć przycisk "Aktywuj ePłatnika".

 

aktywacja_ePlatnika

 

warning Aby zmiany zaczęły obowiązywać należy wylogować się i zalogować ponownie do portalu.

 

warning Proces aktywacji przeprowadzany jest tylko raz. Jeżeli wielu użytkowników ma nadane uprawnienia do roli płatnika, to aktywacji dokonuje tylko jeden z nich.

 

warning Jeżeli użytkownik ma nadane uprawnienia do obsługi kilku płatników, to proces aktywacji należy przeprowadzić dla każdego z nich.