Kartoteka płatnika

Aby przejrzeć dane zawarte w kartotece płatnika należy z zakładki Płatnik/Kartoteka płatnika wybrać Kartoteka.


EPL_kartoteka1

 

Dane płatnika w kartotece pobierane są z systemu ZUS w momencie inicjalizacji ePłatnika i zawierają :

 

Dane identyfikacyjne;
Adres siedziby;
Inne adresy - adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej;
Inne dane - informacje o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, numery rachunków bankowych, numery rachunków składkowych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dane do składki zdrowotnej, roczne rozliczenie składki zdrowotnej oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych;
Dane historyczne - historia zmian danych identyfikacyjnych;
Dokumenty - wykaz wszystkich dokumentów zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych powiązanych z płatnikiem składek i znajdujących się w bazie aplikacji ePłatnik.
Działalność płatnika w spółkach - lista spółek, w których płatnik jest wspólnikiem. Jeżeli płatnik nie jest wspólnikiem żadnej spólki to zakładka się nie wyświetla

 

EPL_kartoteka3

 

warning Podczas inicjalizacji danych oraz podczas synchronizacji danych o ubezpieczonych w ePłatniku w Kartotece płatnika na podstawie danych znajdujących się na koncie płatnika w ZUS, system pomija dane o ubezpieczeniach z kodami tytułu ubezpieczenia: 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, które są wykorzystywane tylko przez ZUS dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Funkcje dostępne z poziomu kartoteki płatnika dotyczą:

Zmiany/korekty danych w kartotece płatnika;
Ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
Informacje o numerach rachunków składkowych;
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
Dane do składki zdrowotnej;
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej;
Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych;
Wydruku kartoteki płatnika;
Wyrejestrowania płatnika;
Synchronizacji i blokowania kartoteki płatnika.