Kartoteka ubezpieczonego

Dostęp do kartoteki wskazanego ubezpieczonego można uzyskać wybierając z menu jedną z pozycji Rejestr Ubezpieczonych->Aktualni ubezpieczeni lub Rejestr ubezpieczonych->Wyrejestrowani ubezpieczeni lub Rejestr ubezpieczonych->Wszyscy ubezpieczeni.


1.System wyświetli listę ubezpieczonych we wskazanym widoku.
2.Na liście ubezpieczonych wskazać ubezpieczonego, którego kartotekę chcemy podejrzeć i nacisnąć przycisk "Podgląd".
3.Pojawia się okno z danymi zapisanymi w kartotece.

 

 

    EPL_zakladki kartoteki ubezpieczonego

 

Dane ubezpieczonego w kartotece zawierają:

Dane identyfikacyjne - podstawowe dane identyfikacyjne osoby;
Dane ewidencyjne - dodatkowe dane osobowe;
Członkowie rodziny - dane aktualnie zgłoszonych członków rodziny;
Dane adresowe - adresy zamieszkania, zameldowania, korespondencyjny;
Ubezpieczenia - dane o ubezpieczeniach osoby oraz o kodzie wykonywanego zawodu;
Inne dane - dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze;
Dokumenty - dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i ZUS ZSWA dotyczące ubezpieczonego;
Informacje dla ubezpieczonych – wygenerowana dla osoby ubezpieczonej Informacja miesięczna lub Informacja roczna.

 

Poza tym w kartotece przechowywany jest zbiór historycznych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego - zakładka Dane historyczne, oraz informacja o statusie synchronizacji kartoteki z danymi w systemie centralnym.

 

Operacje związane z kartoteką ubezpieczonego dotyczą:

Zakładania kartoteki ubezpieczonego;
Zmiany/korekty danych w kartotece ubezpieczonego;
Wyrejestrowania ubezpieczonego;
Ponownego zgłoszenia;
Wprowadzenia danych o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze;
Obsługi członków rodziny;
Synchronizacji i blokowania kartoteki.