Dane identyfikacyjne

1.W oknie danych identyfikacyjnych wypełnić dostępne pola.

 

 

EPL_kreator_platnik_dane_ident

 

 

2.Nacisnąć przycisk "Dalej".
3.System generuje dokument ZUS ZIPA i prezentuje go na liście (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning W przypadku płatnika - osoby prawnej do edycji udostępnione są pola <NIP>, <REGON> oraz <Nazwa skrócona>.

 

warning W przypadku płatnika osoby prawnej musi być wypełniony przynajmniej jeden z zestawów pól:

<NIP> i <REGON> lub
<NIP> i <Nazwa skrócona> lub
<REGON> i <Nazwa skrócona>

 

warning W przypadku płatnika osoby fizycznej musi być wypełniony przynajmniej jeden z zestawów pól:

<NIP> i <REGON> lub
<NIP> i <PESEL> lub
<NIP> i <Rodzaj dokumentu> i <Seria i numer dokumentu lub
<REGON> i <PESEL> lub
<REGON> i <Rodzaj dokumentu> i <Seria i numer dokumentu> lub
<PESEL> i <Rodzaj dokumentu> i <Seria i numer dokumentu> lub
<PESEL> i <Nazwisko> i <Imię> lub
<Rodzaj dokumentu> i <Seria i numer dokumentu> i <Nazwisko> i <Imię> pierwsze.

 

 

warning Jeżeli kartoteka płatnika jest zablokowana nie jest możliwe kolejne wykonanie zmiany danych identyfikacyjnych (Synchronizacja i blokowanie kartoteki płatnika)