Dokumenty wszystkie        

Istnieje kilka miejsc w systemie skąd można wydrukować dokument.

Wydruk możliwy jest z każdego widoku prezentującego listę z dokumentami.


Aby wydrukować dokument należy:

1.W wybranym widoku wskazać dokument i nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

EPL_lista_dokumenty_drukuj

 

 

Możliwe jest grupowe drukowanie dokumentów. Aby wydrukować grupę dokumentów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być wydrukowane.

 

EPL_lista_dok_wybor

 

2.Nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.

 

Dokument można wydrukować również bezpośrednio przeglądając bądź edytując dokument (Przegladanie dokumentu, Edycja dokumentu) .

Aby wydrukować dokument z poziomu przeglądanego dokumentu należy:

1. Nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

EPL_dokument_drukowanie