Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dokumentów ma na celu sprawdzenie poprawności dokumentu. Możliwa jest weryfikacja pojedynczego dokumentu jak i całego kompletu.

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokument otrzymuje status weryfikacji. Statusy weryfikacji są następujące:

"Brak"- dokument, który nie został poddany procesowi weryfikacji - po zakończeniu pracy kreatora;
"Błąd formularza" - dokument zawierający błędy podstawowe np. brak wypełnionych podstawowych pól co uniemożliwia dalszą weryfikację;
"Ok"- dokument nie zawierających żadnych błędów ani ostrzeżeń;
"Ostrzeżenie" - dokument zawierający jedynie ostrzeżenia;
"Błąd" - dokument zawierający przynajmniej jeden błąd zwykły i ostrzeżenia, ale bez błędów krytycznych;
"Błąd poważny" - dokument zawiera przynajmniej jeden błąd poważny;
"Błąd krytyczny" - dokument zawierający przynajmniej jeden błąd krytyczny.

 

Weryfikacja dokumentu jest dwuetapowa. Dzieli się ona na weryfikację lokalną, oraz serwerową (WEBWRF).

Wyniki weryfikacji prezentowane są na zakładce „uwagi i błędy”  w postaci listy błędów.

Prezentowane na liście błędy nigdy nie są łączone tzn. na liście widać tylko błędy wynikające ze sprawdzenia lokalnego,

albo tylko błędy wynikające ze sprawdzenia serwerowego (WEBWRF).

 

Sprawdzenie lokalne wykonuje proste weryfikacje poprawności zawartości pól formularza np. czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione,

czy uzupełniono minimalny zakres danych w sekcji wielokrotnej.

Celem tego sprawdzenia jest zapewnienie, że do weryfikacji serwerowej (WEBWRF) zostanie wysłany poprawnie wypełniony dokument.

 

Sprawdzenie serwerowe (WEBWRF) to sprawdzenie poprawności dokumentu przez usługi weryfikacji merytorycznej dokumentu.

Weryfikacja ta wykonana może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy formularz nie zawiera żadnych błędów lokalnych, czyli sprawdzenie lokalne nie zwróciło żadnych błędów.

Weryfikacja serwerowa nigdy nie jest wykonywana automatycznie – użytkownik musi ją wywołać klikając przycisk „Sprawdź”.

 

Na liście błędów prezentującej wynik weryfikacji serwerowej (WEBWRF)  wprowadzono dodatkowe rozróżnienie na błędy główne (oznaczone żółtą/czerwoną ikonką),

oraz błędy pochodne – powiązane z błędem głównym (oznaczone czarną strzałką).

Błędy pochodne powiązane z błędem głównym umieszczone są na liście zawsze bezpośrednio pod błędem głównym - ikona strzałki wizualizuje to powiązanie.

Błędy pochodne pozwalają zaznaczyć na formularzu pola, których modyfikacja może spowodować poprawę błędu głównego.

 

Weryfikacja może dotyczyć pojedynczego dokumentu (Weryfikacja pojedynczego dokumentu) lub grupy dokumentów (Weryfikacja kompletu dokumentów).

 

warning Weryfikacji mogą zostać poddane tylko dokumenty o statusie „roboczy” oraz „zatwierdzony”.

 

warning Dokument o statusie "Brak", "Błąd formularza" oraz "Błąd krytyczny" nie może być przekazany do wysyłki.