Obsługa ZUS IWA

Celem kreatora jest wsparcie użytkownika podczas tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych zawierających informacje o danych

do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kreator wspomaga zarówno proces przygotowania dokumentów jak i korekty uprzednio złożonych dokumentów.


Aby uruchomić kreator obsługi informacji ZUS IWA należy:

1.Wybrać z menu pozycję Kreatory->Obsługa ZUS IWA. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_iwa_welcome

 

2.Nacisnąć przycisk "Dalej".
3.W kolejnym kroku wskazać cel obsługi i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_iwa_cel

 

W pole <Rok> należy wpisać rok którego będą dotyczyć dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wskazanie celu obsługi ubezpieczenia wypadkowego powoduje, że kreator przechodzi do jednego z trybów:

 

Złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
Korekty uprzednio złożonych danych.