Zaświadczenia lekarskie

Widok prezentuje zaświadczenia lekarskie wystawione dla ubezpieczonych płatnika. Zaświadczenia są widoczne po przetworzeniu w KSI.


Dostępne funkcjonalności to:

Wyświetlenie druku zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA) oraz zaświadczenia korygującego wystawionego przez lekarza orzecznika do danego zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA/K),
Zamówienie danych archiwalnych (przycisk Zamów dane archiwalne),
Wizualizacja dokumentu AZLA w SOF dla anulowanych zaświadczeń – przez link wyświetlany w kolumnie Status,
Eksport zaświadczeń do formatu csv (przycisk Eksportuj),

 

Zakres prezentowanych danych:

Dane ubezpieczonego,
Seria i nr zaświadczenia lekarskiego,
Data wystawienia zaświadczenia,
Okres niezdolności do pracy od-do,
Identyfikator lekarza,
Czy zaświadczenie wystawiono na opiekę,
Czy zaświadczenie obejmowało pobyt w szpitalu,
Status zaświadczenia.

 

epl_zaswiadczenia_lekarskie

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.