Formularze ZUS ZLA

Widok prezentuje formularze zaświadczeń dla trybu alternatywnego.


Dostępne funkcjonalności to:

Drukowanie nowych formularzy (przycisk Drukuj formularze ZUS ZLA),
Podgląd dokumentu UZLA dla formularzy o statusie "Unieważniony" (przycisk Pokaż dokumenty UZLA),
Przejście do kreatora elektronizacji wybranego formularza (przycisk Uzupełnij dane ZUS ZLA),
Unieważnienie formularzy wybranych przez zaznaczenie kwadratu w prawej kolumnie (przycisk Unieważnij formularz ZUS ZLA).

 

Zakres prezentowanych danych:

Identyfikator zaświadczenia,
Data pobrania (wydrukowania) formularza,
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych umieszczone w formularzu,
Status formularza (Wydrukowany/Wykorzystany/Roboczy/Zweryfikowany/Anulowany/Wysłany/Unieważniony).

 

kle_formularze_zla

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.

Drukowanie nowych formularzy

Lekarz może wydrukować na swój użytek formularze, których liczba nie przekracza wyświetlonego powyżej tabeli po prawej stronie limitu. Aby wydrukować kolejne formularze, należy zelektronizować (uzupełnić dane) lub unieważnić formularze wcześniej wydrukowane. Przy drukowaniu można opcjonalnie wybrać miejsce udzielania świadczeń, które zostanie wpisane do wydrukowanych formularzy. Jest również możliwość wydrukowania formularzy pomocniczych, ułatwiających późniejszą elektronizację. Taki formularz powinien być wypełniony tymi samymi danymi co zaświadczenie pozostawione pacjentowi.

 

kle_formularze_zla_miejsce

 

kle_formularze_zla_liczba

Unieważnienie wydrukowanych formularzy

Lekarz może unieważnić wydrukowane wcześniej formularze, jeśli uległy one zniszczeniu, zostały ukradzione lub zgubione. Należy wybrać przyczynę unieważnienia w okienku, a następnie podpisać dokument UZLA, potwierdzający unieważnienie.

 

kle_formularze_zla_przyczyna