Dokumenty wysłane

Widok prezentuje dokumenty ZUS ZLA, AZLA (dokumenty anulowania) i UZLA (unieważnienia druków) wysłane przez lekarza do KSI.


Dostępne funkcjonalności to:

Wyświetlenie wybranego dokumentu (przycisk Przeglądaj dokument),
Eksport wybranego dokumentu w formacie XML (przycisk Eksportuj),
Wyświetlenie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia dla wybranego dokumentu (przycisk Pokaż poświadczenie przedłożenia),
Wyświetlenie pisma przewodniego powiązanego z wybranym dokumentem (tylko dla dokumentów AZLA, przycisk Pobierz/drukuj pismo przewodnie).

 

Zakres prezentowanych danych:

Typ dokumentu,
Identyfikator zaświadczenia, jeśli dokument to zaświadczenie ZUS ZLA,
Dane ubezpieczonego, którego dotyczy dokument,
Data wysłania dokumentu,
Czy dokument to oryginał czy kopia,
Kod systemu, z którego pochodzi dokument,
Czy przypisane do dokumentu pismo przewodnie zostało wysłane ubezpieczonemu przez PUE (tylko dla dokumentów AZLA).
Informacja o asystencie medycznym, który wysłał dokument.

 

kle_dokumenty_wyslane

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.