Kopiowanie dokumentów

Funkcja służy do tworzenia kopii dokumentów i jest dostępna w każdym z widoków prezentujących dokumenty. Funkcja jest dostępna dla każdego z dokumentów niezależnie od statusu weryfikacji. Wyjątkiem są dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RNA, ZUS RGA) dostępne w widoku Dokumenty w ZUS. W tym przypadku należy pobrać komplet rozliczeniowy (Pobranie dokumentów z bazy ZUS). Skopiowany dokument uzyskuje zawsze status "roboczy" i jest otwierany do edycji (Edycja dokumentu).

 

warningW przypadku wybrania przycisku „Kopiuj” dla dokumentu ZUS RZA po potwierdzeniu przez użytkownika zostanie on przekonwertowany na dokument ZUS RCA.

 


warning Dane w sekcji I, dotyczące danych organizacyjnych nie są wypełniane. Wyjątkiem jest ZUS IWA gdzie zostaje przepisany kod jednostki terytorialnej.

 

warning Funkcja kopiowania nie obsługuje archiwalnych typów dokumentów (ZUS ZCZA / RNA / RGA).