Korekta danych ubezpieczonego

Przebieg kreatora korekty danych ubezpieczonego jest identyczny jak w przypadku zmiany danych (Zmiana danych ubezpieczonego).

Różnica występuje w przypadku wygenerowanego dokumentu ZUS ZIUA, który powstaje w trybie korekty.