Zmiana danych ubezpieczonego

Zmiana danych ubezpieczonego dotyczy danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych, adresowych bądź tytułu ubezpieczeń.


warning Jeżeli kartoteka ubezpieczonego jest niezsynchronizowana, pojawia się komunikat z informacją, iż zmiana nie została potwierdzona (patrz Synchronizacja i blokowanie kartoteki) . Użytkownik może kontynuować pracę z kreatorem wybierając przycisk "Tak".

 

Aby zmodyfikować dane należy:

1.Na liście ubezpieczonych wskazać osobę, której dane będą modyfikowane i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_ubezp_lista_osob

 

 

warning Na liście widoczni są aktualnie zgłoszeni ubezpieczeni. Zawartość listy można zmienić wybierając w polu <Zmiana danych ubezpieczonych> wartość "historyczni".

 

warning Jeżeli funkcja zmiany danych wywoływana jest z kartoteki ubezpieczonego to krok, w którym wskazuje się osobę jest pomijany.

 

2.Zaznaczyć dane, które zostaną zmienione.

 

EPL_kreator_ubezp_wybor_danych

 

3.Jeżeli wskazano zmianę danych identyfikacyjnych należy dokonać zmian (Dane identyfikacyjne) i nacisnąć przycisk "Dalej".
4.Jeżeli wskazano zmianę danych ewidencyjnych należy dokonać zmian (Dane ewidencyjne) i nacisnąć przycisk "Dalej".
5.Jeżeli wskazano zmianę danych adresowych należy dokonać zmian (Dane adresowe) i nacisnąć przycisk "Dalej".
6.Jeżeli wskazano zmianę danych dotyczącą ubezpieczeń należy dokonać zmian (Dane o ubezpieczeniu) i nacisnąć przycisk "Dalej".
7.System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning W wyniku zmiany danych identyfikacyjnych powstaje dokument ZUS ZIUA. W wyniku zmiany danych ewidencyjnych bądź adresowych dokument ZUS ZUA bądź ZZA. Zmiana danych ubezpieczeń generuje dokument ZUS ZWUA, oraz odpowiedni dokument ZUS ZUA bądź ZZA.