Dokumenty zaświadczeń lekarskich

Widok prezentuje dokumenty zaświadczeń lekarskich ubezpieczonych płatnika wysłane na jego profil przy wystawianiu zaświadczenia przez PUE. Dokumenty znajdują się w zakładce Zaświadczenia lekarskie (sekcja Dokumenty i wiadomości). Dokumenty są widoczne w tej tabeli jeszcze przed przetworzeniem w KSI.


 

kpl_menu_zaswiadczenia

 

Dostępne funkcjonalności to:

Wyświetlenie druku zaświadczenia (przycisk Przeglądaj dokument),
Pobranie zaświadczenia w formacie XML (przycisk Pobierz dokument).

 

Zakres prezentowanych danych:

Typ dokumentu,
Identyfikator zaświadczenia,
Dane ubezpieczonego,
Data wysłania,
Kod systemu.

 

kpldokumenty_zaswiadczen

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.