Dane profilu

Okno Dane profilu przedstawia informacje na temat danych identyfikacyjnych i kontaktowych, a także powiązań z platformą ePUAP i podpisem elektronicznym.

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi modyfikację wybranych danych zawartych w oknie.

 


 

W celu wyświetlenia danych profilu należy:

 

Z menu bocznego panelu ogólnego rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu", następnie wybrać opcję "dane profilu". Aplikacja wyświetli okno:

 

KPR_dane_profili

 

W oknie tym użytkownik ma możliwość:

zmiany danych kontaktowych
dodania powiązania z ePUAP
powiązania profilu z certyfikatem kwalifikowanym
zobaczenia swojego loginu w platformie PUE.

 

Zmiana danych kontaktowych

W celu zmiany danych kontaktowych należy przejść do sekcji dane kontaktowe i wybrać przycisk "Zmień". Aplikacja wyświetla okno:

KPRzmiana_danych_kont

Należy dokonać modyfikacji danych i potwierdzić przyciskiem "Zapisz"