Kanały dostępu

Zalogowany użytkownik ma możliwość monitorowania kanałów dostępu swojego profilu. W obecnej wersji dostępne kanały to Centrum Kontaktu Klientów ZUS, Nowy Portal Informacyjny oraz ePłatnik.


 

Aby wyświetlić opcję Kanały dostępu należy:

 

W panelu bocznym rozwinąć menu "Ustawienia Konfiguracja profilu", następnie wybrać opcję "Kanały dostępu". Aplikacja wyświetli następujące okno:

 

KPRkanaly_dostepu

 

Opcja ta umożliwia zalogowanemu użytkownikowi

sprawdzić status dostępu do poszczególnych kanałów ("Aktywny", "Nieaktywny", "Zablokowany") - status wyświetlony jest w kolumnie Status.
zablokować dostęp do wybranego kanału
odblokować dostęp do wybranego kanału
aktywować dostęp do wybranego kanału
zmienić hasło do wybranego kanału (dla NPI lub CKK)

 

Zablokowanie kanału

W celu zablokowania dostępu do kanału należy:

1. Wybrać na liście odpowiedni kanał dostępu. Kanał, który chcemy zablokować musi mieć status Aktywny.

2. Wybrać przycisk "Zablokuj". Aplikacja wyświetli okno dialogowe informujące o zablokowaniu kanału.

 

KPRzablokowano_kanal

 

Odblokowanie kanału

W celu odblokowania kanału dostępu należy:

1. Wybrać na liście odpowiedni kanał dostępu i zaznaczyć go. Kanał, który chcemy odblokować powinien mieć status Zablokowany.

2. Należy wybrać przycisk "Odblokuj" - aplikacja wyświetli informacje o konieczności ustalenia nowego hasła.

 

KPR_odblokowanie_kanalu

Należy wybrać przycisk ok - użytkownik zostanie przekierowany do okna zmiany hasła.

3.  W oknie Zmiana hasła wypełnić wymagane pola i nacisnąć przycisk "Zmień hasło". Status kanału zmieni się na "Aktywny". Więcej informacji na temat procedury zmiany hasła można uzyskać tutaj

warning W przypadku chęci przerwania procesu odblokowywania kanału nacisnąć przycisk "Anuluj".

 

4. Po ustaleniu nowego hasła kanał dostępu zostanie odblokowany.

 

Aktywowanie kanału dostępu

Zalogowany użytkownik ma możliwość aktywowania kanału dostępu.

W tym celu należy:

1. Wybrać na liście kanał dostępu, który nie został jeszcze aktywowany (ma status nieaktywny) i zaznaczyć go.

2. Nacisnąć przycisk Aktywuj znajdujący się w dolnej części ekranu. Aplikacja wyświetla okno:

KPRaktywacja_kanalu

Należy potwierdzić przyciskiem ok. Wybranie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie procesu aktywacji konta.

Wybranie przycisku OK powoduje przekierowanie do strony zmiany hasła.

KPRaktywacja_kanalu_haslo

3. Należy wpisać oraz powtórzyć wpisywanie hasła oraz potwierdzić przyciskiem Ok.